Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Nowym Mieście LubawskimPracownicy PCPR

Anna Marchlewska - Barczewska

Dyrektor
e-mail.: anna.marchlewska-barczewska@pcprnml.pl
tel.: 56 474 31 96 (wew.: 38)

Katarzyna Wolak

Koordynator zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail.: katarzyna.wolak@pcprnml.pl
tel.: 56 474 31 96 (wew.: 36)

Kamila Drumińska

Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail.: kamila.druminska@pcprnml.pl
tel.: 56 474 31 96 (wew.: 37)

Katarzyna Wolak

(pomoc instytucjonalna - umieszczanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej, interwencja kryzysowa)
e-mail.: katarzyna.wolak@pcprnml.pl
tel.: 56 474 31 96 (wew.: 36)

Ewa Murawska - Czarnecka

Starszy pracownik socjalny (pracownik ds. obsługi świadczeń, umieszczanie w  domu pomocy społecznej, środowiskowym domu samopomocy)
e-mail.: ewa.murawska-czarnecka@pcprnml.pl
tel.: 56 474 31 96 (wew.: 33)

Anna Rzepniewska

Specjalista ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
e-mail.: anna.rzepniewska@pcprnml.pl
tel.: 56 474 31 96 (wew.: 34)

Magdalena Gryza

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
e-mail.: magdalena.gryza.pzo@pcprnml.pl
tel.: 56 474 31 96 (wew.: 31)

Bernardyna Kornatowska

Główny księgowy
e-mail.: bernardyna.kornatowska@pcprnml.pl
tel.: 56 474 31 96 (wew.: 35)

Elwira Piecewicz

Starszy administrator
e-mail.: elwira.piecewicz.pzo@pcprnml.pl
tel.: 56 474 31 96 (wew.: 31)

Marcin Karczewski

Inspektor Ochrony Danych
e-mail.: marcin.karczewski@pcprnml.pl
tel.: 56 474 31 96 (wew.: 32)

Karolina Zaleś

Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, samodzielny referent - obsługa Programu "Aktywny Samorząd"
e-mail.: karolina.zales@pcprnml.pl
tel.: 56 474 31 96 (wew.: 34)

Adres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 3                    


Dane kontaktowe

Email: sekretariat@pcprnml.pl
Telefon: 56 474 31 96
Fax: 56 474 31 96